Deze site heet over mij

het was in eerste instantie de bedoeling een wat persoonlijke site voor en over mijn foto’s te maken. Dat is iets uitgebreider geworden, het zij zo.


Het Provo geweest zijn is een onlosmakend onderdeel van mijn leven geworden en zal met al zijn vooroordelen die men had en heeft mij steeds blijven volgen met al zijn voor en nadelen, ik wordt minstens een maal per jaar gevraagd voor een tv en / of radio programma.

Standaard weiger ik altijd. Een uit zondering heb ik gemaakt voor het programma andere tijden van de NOS/VPRO

Ik weiger vaak omdat ik het programma niet  serieus genoeg vindt. Ook een een kleine selectie publicaties werk ik mee en geef bij uitzondering een lezing.

Hier onder een stukje uit een publicatie over mij