Over provo

 
 

1965, het is een roerige tijd in Amsterdam. Provo wordt op 25 mei opgericht onder invloed van de happenings die Robert Jasper Grootveld organiseert bij het beeld Het Lieverdje op het Spui in Amsterdam. Oprichters Roel van Duijn, Martijn Lindt en Rob Stolk ontlenen de naam aan het proefschrift van Wouter Buikhuisen die het begrip ‘provo’, afgeleid van provoceren, introduceert. De Provobeweging organiseert happenings op straat en provoceert op anarchistische wijze het gezag. Ze zetten zich af tegen de vastgeroeste gezagsverhoudingen in de maatschappij. Met opvallende ideeën proberen ze oplossingen aan te reiken voor allerlei maatschappelijke problemen op het gebied van ecologie en milieu, autoriteit, democratisering, veiligheid en emancipatie.

Met simpele acties lokken de Provo’s de autoriteiten uit tot gedrag dat veel weerstand oproept. Studente Koosje Koster deelt krenten uit op straat om op de krenterigheid van de Nederlanders te wijzen. Ze wordt door de politie afgevoerd, ontkleed en lange tijd verhoord. En dat roept weer protest op. Provo demonstreert met blanco spandoeken nadat burgemeester Van Hall leuzen verboden had. De politie weet zich geen raad met deze acties en treedt veelal onnodig hard op. Hun onvermogen voedt het succes van Provo. Er komen alleen maar meer sympathisanten en nieuwsgierigen op de happenings en demonstraties af.

Tegenwoordig worden wij visionairs genoemd, het milieu de vervuilende auto’s uit de stad, emancipatie, gelijkheid van man en vrouw.

dinsdag 12 mei 2015 Week20

Provo kort

Velen weten tegenwoordig niet meer niet waar provo voor stond, toch hebben de Provo’s veel invloed gehad in Nederland en in de Westerse Wereld, in Nederland zijn een Hoofd- commissaris, Burgemeester en een Minister door hun toedoen en hun eigen onvermogen moeten aftreden.